اولین نگاه: قتل در کوچه های طهران

اولین نگاه: قتل در کوچه های طهران


اولین نگاه: قتل در کوچه های طهران

بازی قتل در کوچه های طهران کاری از استودیوی رسانا شکوه کویر مدتیست ارائه شده و بازتاب های تقریبا مثبتی را از بازی باز ها گرفته، یک بازی ادونچر و ماجراجویی ایرانی که در حد و اندازه های استاندارد های بین المللی ظاهر شده و تجربه ی خوبی رو برای بازی باز با انجام معماهای مختلف